Our Office & สำนักงานของเรา


Found of Buddy.co.th

บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531

ปัจจุบันเรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ค้าปลีก โดยการจัดจำหน่ายและให้บริการสู่ผู้ใช้สินค้าโดยตรง
ด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับ E-Commerce รวมไปถึง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน  ทาง Buddy.co.th สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึง
บริษัทเอกชน โรงงาน สถานศึกษาหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ

ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมไปถึงการสร้างแรง
ผลักดันให้ทาง Buddy.co.thตั้งใจพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ ในทุกขั้นตอน เพื่อจัดหา และส่งมอบสินค้า
ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

More than 30 years in business

Loved by customers


Work Space

external
external

Our Location

Address: 330/5 Trimit Rd. Taladnoi Samphanthawong Bangkok. 10100

Phone: 02-266-9784-5 , 02-236-1011 , 02-235-7872

Email: info@buddy.co.th


Business Hours

Monday - Friday 8am to 5pm

Saturday - 8am to 4pm

Sunday - Closed